Department of Assistive Technology

line

Research Staff

line

Director of dept. of Assistive Technology

Takenobu Inoue

line

Section Chief

Jun Suzurikawa

Rina Ishiwata

Kazuyuki Ito

Satoshi Shirogane

line

Investigator

Atsushi Takashima

Ikuko Mamiya

Yuko Nishiura

line

Research Fellow

Takanori Aikawa

Kengo Komoto

line

Visiting Researcher

Yoko Enomoto(Terada)

Mio Nakamura

Takeshi Shigenari

line

back